Par pilsētu

Ādažu novads

Ādažu novads

Rīgas ūdensapgādes muzejā ir iespēja apskatīt četrus gadsimtus ilgo Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmas vēsturi. Rīgas ūdensapgādes pirmssākumi meklējami 17. gs. vidū, kad tika izbūvēta zirgu vilkmes sūknētava un koka cauruļvadu sistēma, pa kuru ūdeni pilsētnieki saņēma tieši no Daugavas. Rīgas ūdensapgādes muzejs iekārtots vecās Baltezera sūknētavas mašīnu zālē.

Adrese: Rīgas-Tallinas šosejas 3 km, Adažu novads
Tālrunis: 27990127
Mājas lapa: www.adazi.lv
GPS koordinātes: 57.037009, 24.329068

Baltezera baznīca ir Ādažu vecākais un nozmīgākais arhitektūras piemineklis, kas atrodas gleznainā vietā starp Lielo un Mazo Baltezeru. Padomju laikā baznīca tika izdemolēta, nopostīts tās interjers, iznīcināts altāris, ērģeles un nojaukts tās tornis. Baznīcas ēka sākumā tika izmantota kā kultūras nams, vēlāk arī kā noliktava un metālmākslinieku darbnīca. 1994. gadā dievnamu nodeva Ādažu evenģēliski luteriskai draudzei. Ar laiku baznīcas fasāde tika rekonstruēta, atjaunoti iekšējie mūri vairāku metru augstumā, izņemot vecos, bojātos ķieģeļus. Tika nomainītas arī vecās un bojātās koka sijas, un ielikti jauni logi.

Adrese: Baltezers, Ādažu novads
Tālrunis: 29516790
Mājas lapa: www.baltezerabaznica.lv, www.adazi.lv
E-pasts: info@baltezerabaznica.lv
GPS koordinātes: 57.044319, 24.315394

Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta. Baltezera kapos veco kapu daļā atrodas Brāļu kapu teritorija. Tiek uzskatīts, ka kapos ir apglabāti 113-130 1941. gada jūnijā un jūlijā nogalinātie Valsts Drošības komitejas (VDK) upuri, kuri pārbedīti no nošaušanas vietas Baltezera krastā. Domājams, ka upuri apgalbāti pa 10 vienā rindā, tādejādi veidojot 11-13 rindas, no kurām līdz šodienai nav saglabājusies gandrīz neviena.

Adrese: Baltezers, Ādažu novads
Mājas lapa: www.ainazi.lv
GPS koordinātes: 57.046304, 24.315083

Dabas liegums "Lieluikas un Mazuikas ezers" izveidots, lai aizsargātu Latvijā ļoti retu ezeru tipu - oligotrofu ezeru ar Dortmaņa lobēlijas (Latvijā īpaši aizsargājama augu suga) augsnēm un ļoti reti sastopamām un aizsargājamām ūdensaugu sugām. Lai novērstu piesārņojumu ezeros un to krastos, atpūtnieki drīkst uzturēties tikai šim mērķim speciāli ierīkotās atpūtas vietās un peldvietās, saskaņojot ar Ādažu poligona administrāciju. Citās vietās atrasties aizliegts.

Adrese: Ādažu novads
Mājas lapa: www.adazinatura.lv, www.adazi.lv
GPS koordinātes: 57.132373, 24.382868

Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām. Ņemot vērā to, ka šajā teritorijā atrodas reti un bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi biotopi, kā arī īpaši aizsargājamas sugas, ir izstrādāts dabas aizsardzības zonējums, nodalot divas aizsargājamo dabas teritoriju grupas - stingrās aizsardzības un ierobežotas darbības aizsargājamās dabas teritorijas. Ādažu poligona apmeklētājiem nepieciešamā informācija ir apskatāma uz informācijas stendiem, kas izvietoti pie galvenajiem poligona ceļiem. Lai nepieļautu nesankcionētu iekļūšanu kaujas šaušanas zonā, uz galvenajiem ceļiem ir izveidoti poligona apķēdējuma posteņi. Poligonā aizliegts ieiet un iebraukt bez saskaņošanas ar Ādažu poligona administrāciju. Bez saskaņošanas atļauts pārvietoties tikai pa koplietošanas ceļiem, kas norādīti kartē.

Adrese: Kadaga, Ādažu novads
Tālrunis: 67335615 (operatīvā dežuranta tālrunis)
Mājas lapa: www.adazi.lv, www.campadazi.mil.lv(sadaļā "Ādažu poligons")
E-pasts: od@campadazi.mil.lv, poligons@campadazi.mil.lv
GPS koordinātes: 57.177552, 24.392438