Banner 980x90

Meklēšanas rezultāti

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Baznīcas iela 1, Baltezers, Ādažu novads, LV-2164
Komentāri
Baltezera baznīca ir Ādažu vecākais un nozmīgākais arhitektūras piemineklis, kas atrodas gleznainā vietā starp Lielo un Mazo Baltezeru. Padomju laikā baznīca tika izdemolēta, nopostīts tās interjers, iznīcināts altāris, ērģeles un nojaukts tās tornis. 
Dabas liegums "Lieluikas un Mazuikas ezers" 

Dabas liegums "Lieluikas un Mazuikas ezers" 

Ādažu novads, LV-2164
Komentāri
Dabas liegums "Lieluikas un Mazuikas ezeri" ir izveidots, lai saglabātu Latvijā ļoti retas un aizsargājamas augu sugas. Liegums atrodas Ādažu poligonā un ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži", kas ir NATURA 2000 teritorija. 
Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta

Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta

Baltezers, Ādažu novads, LV-2164
Komentāri
Baltezera kapos, veco kapu daļā atrodas Brāļu kapu teritorija (teritorijas nosacītā platība 15×45 m). Pēc dažādas informācijas tur apglabāti 113-130 1941. gada jūnijā un jūlijā nogalinātie VDK upuri, kas pārapbedīti no nošaušanas vietas Baltezera krastā 1941. gada rudenī. Domājams, ka upuri apglabāti pa 10 vienā rindā, tādējādi veidojot 11-13 rindas. No tām līdz šodienai pilnībā nav saglabājusies gandrīz neviena. 
Rīgas ūdensapgādes muzejs

Rīgas ūdensapgādes muzejs

Sūkņu stacijas iela 14, Baltezers, Ādažu novads, LV-2164
Komentāri
Rīgas – Tallinas šosejas 3. kilometrā izvietots Rīgas ūdensapgādes muzejs. Tas darbojas kopš 1988. gada un sniedz informāciju par četrus gadsimtus ilgo Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmu. Rīgas centralizētās ūdensapgādes pirmsākumi meklējami 17. gs. vidū, kad tika izbūvēta zirgu vilkmes sūknētava un koka cauruļvadu sistēma, pa kuru ūdeni pilsētnieki saņēma tieši no Daugavas. 
Ādažu poligons

Ādažu poligons

Kadaga, Ādažu novads
Komentāri
Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām. Ņemot vērā to, ka šajā teritorijā atrodas reti un bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi biotopi, kā arī īpaši aizsargājamas sugas, ir izstrādāts dabas aizsardzības zonējums, nodalot divas aizsargājamo dabas teritoriju grupas - stingrās aizsardzības un ierobežotas darbības aizsargājamās dabas teritorijas.

Rezultāti kartē