Turpinās pieteikumu pieņemšana Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursā

Saulkrasti24.lv
Saulkrasti24.lv

Līdz otrdienai, 16.augustam turpinās jauno uzņēmēju pieteikumu pieņemšana Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursā, pilsētas informācijas portāls Saulkrasti24.lv uzzināja Ādažu novada pašvaldībā.

Konkurss notiek pirmo gadu, un tā mērķis - veicināt jaunu komersantu darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Par konkursa pretendentu var kļūt fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants un īstenos projektu Ādažu novadā. Pretendents varēs saņemt līdzfinansējumu, ja pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs godalgotu vietu.

Konkursa 1.vietas ieguvējam paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 2000 eiro apmērā, 2. un 3.vietas ieguvējiem – 1000 eiro apmērā.

Projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar domi par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa. Konkursa nolikums, tajā skaitā pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit. Ar konkursa nolikumu arī  klātienē var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā vai Attīstības un investīciju daļā (239.kabinetā), Gaujas ielā 33A, Ādažos, kontaktpersona Inita Henilane, tālr. 67996900, e-pasts:inita.henilane@adazi.lv. 

Konkursa ietvaros ir pieejama sadaļa "Jautājumi un atbildes" , kur ir publicētas atbildes uz pretendentu neskaidrajiem jautājumiem, kas regulāri tiek aktualizēta.

Pieteikums jāiesniedz: vienā eksemplārā, drukātā formātā, pievienojot elektronisko versiju CD vai USB datu nesējā, sākot no nolikuma publicēšanas brīža - personīgi Klientu apkalpošanas centrā vai, nosūtot to pa pastu Ādažu novada domei – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.