Laika ziņas

Laika ziņas Saulkrasti

Šobrīd
Lietus
+7°C
Lietus
  • 4,5 m/s D-DR4,5 m/s D-DR
  • 1016 mm Hg
  • 95 % mitr.
  • 5 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Trešdien
14.11
4..+7
Pārsvarā apmācies
Ceturtdien
15.11
3..+6
Pārsvarā apmācies
Piektdien
16.11
3..+5
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Iespējams lietus Nakts Iespējams lietus 1016
mm Hg

2,8 m/s
Z-ZR
99%
Apmācies Rīts Apmācies 1017
mm Hg

2,2 m/s
Z-ZR
100%
Pārsvarā apmācies Diena Pārsvarā apmācies 1021
mm Hg

3,1 m/s
Z-ZR
96%
Apmācies Vakars Apmācies 1024
mm Hg

1,7 m/s
Z-ZR
100%