Realizēts ES līdzfinansētais projekts divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu slimnīca" ir realizējusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā".

Kā pilsētas informācijas portāls Saulkrasti24.lv uzzināja Ādažu novada pašvaldībā, realizējot projektu ir sakārtota ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra un uzlabota ģimenes ārstu pieejamība pašvaldības teritorijā.

Projekta ietvaros dr.I.Liepas un dr.G.Veides ģimenes ārstu praksēs ir veikta darba telpu vienkāršota renovācija, t.sk., divos pacientu pieņemšanas  kabinetos, divās procedūru telpās un divās pacientu reģistrācijas telpās. Ir piegādātas ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās medicīniskās ierīces un aprīkojumi - ierīce redzes asuma pārbaudei, instrumentu galds, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai, elektrokardiogrāfs un darba galds.

Ir iegādāti  divi datortehnikas komplekti, kas nodrošina specializēto ārstniecības programmu izmantošanu ģimenes ārstu darbā.

Projekta kopējās izmaksas ir 25 665 eiro, no kurām publiskais finansējums no ERAF paredzēts 16 063 eiro apmērā.