Konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" Ādažos atbalstīti 18 projekti

Publicitātes foto/ Foto: Adazi.lv
Publicitātes foto/ Foto: Adazi.lv

Ādažu novada domes iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" no 23 iesniegtajiem projektu pieteikumiem par kopējo domes pieprasīto finansējumu 29 631,89 eiro ir noslēgti 18 līgumi par projektu ieviešanu ar kopējo domes finansējuma 19 844,27 eiro un uzsākta to īstenošana.

Kā pilsētas informācijas portāls Saulkrasti24.lv uzzināja Ādažu novada pašvaldībā, vērtējot projektus, iesniedzēju starpā pastāvēja sīva konkurence, jo pieprasītais domes finansējums par vairāk kā 9500 eiro pārsniedza domes pieejamo finansējumu Konkursa īstenošanai.

Augstāku novērtējumu saņēma projekti, kuru īstenošanā piedalīsies paši projekta iesniedzēji (iedzīvotāji) un, kuros plānotie rezultāti būs pieejami plašākai sabiedrības daļai.

No 18 īstenošanā esošajiem projektiem desmit projekti plānoti teritoriju labiekārtošanas jomā ar domes finansējumu 12 595 eiro, divi projekti – ēku remontu jomā ar domes finansējumu 2 000 eiro un seši projekti - izglītojošo, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības jomā ar pieprasīto finansējumu 5 249 eiro.

Ādažos īsteno 14 projektus, Garkalnē – divus projektus, Kadagā – vienu projektu un viens projekts ietver aktivitātes gan, Baltezerā, gan Ādažos.

Projektus plānots īstenot līdz 2016.gada 30.septembrim.

Labākajam īstenotajam projektam tiks piešķirta balva - dāvanu karte 100 eiro vērtība un būs iespēja pretendēt uz Latvijas Pašvaldību nodibinājuma "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija" Pierīgas reģiona labākā projekta balvas iegūšanu, kā arī uz Nacionālās balvas ieguvēja statusu.

Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju līdzdalību savu iniciatīvu īstenošanā un dzīves vides kvalitātes uzlabošanā. Konkursa ietvaros atbalstīti projekti teritorijas labiekārtošanas, ēku remonta un izglītojošu, kultūras, sporta, sociālo pasākumu attīstības vai uzlabošanas jomās.