Kā atkritumu šķirošanas konteineri palīdz saudzēt vidi un taupīt resursus?

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

Atkritumu šķirošana ir labs veids, kā saudzēt vidi, vienlaikus samazinot arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Taču, kā pareizi šķirot dažādus atkritumu veidus – stiklu, papīru, plastmasu utt.? Vides apsaimniekošanas uzņēmums Eco Baltia vide ir apkopojis noderīgus padomus, ko ievērot, lai Tev tuvējie atkritumu konteineri tiem paredzēto uzdevumu veiktu vēl efektīvāk!

Atkritumu dzīves cikls – no ražošanas līdz pārstrādei
Ikviena prece un iepakojums savas "dzīves" laikā iziet noteiktu ciklu. Lieta tiek saražota, nogādāta līdz veikalam, nopirkta, izlietota un, ja iespējams, izmesta šķiroto atkritumu konteinerā.

Šķirotos atkritumus savāc atkritumu apsaimniekotājs, tie tiek nogādāti šķirošanas rūpnīcās, kur tos sašķiro pēc to materiālu veidiem, lai pēcāk izveidotu no tiem jaunas lietas.

Latvijā atrodas vairākas šķiroto atkritumu pārstrādes rūpnīcas, un katra no tām ir specializējusies kāda materiāla apstrādē:
• plastmasas maisus, plēves un kanniņas pārstrādā "Eco Baltia grupas" rūpnīca Olainē –  "Nordic Plast";
• kartonam otro dzīvi, pārvēršot to olu kastēs, piešķir pārstrādes uzņēmums VLT, kas atrodas Valmierā;
• PET pudeles, samaļot tās plastmasas "pārslās", pārstrādā vienīgā šāda tipa rūpnīca Baltijas reģionā, kas arī ietilpst "Eco Baltia grupā", – "PET Baltija". Tā pārstrādā PET pudeles ne tikai no Latvijas, bet arī kaimiņvalstīm, un gada laikā spēj pārstrādāt pat 40 tonnas plastmasas pudeļu.

SIA "Nordic Plast" direktors Andris Trumars skaidro, ka otrreizējo izejvielu pārstrāde ir nozare, kura visā pasaulē strauji attīstās. "Neskatoties uz vietējā un arī globālā tirgus izaicinājumiem, mēs esam spējuši stabili augt un radīt konkurētspējīgus produktus starptautiskajam tirgum. 97% produkcijas eksportējam. Nākamgad plānojam jaunas investīcijas rūpnīcas modernizācijā un tehnoloģijās, lai palielinātu ražošanas jaudas un attīstītu jaunus augstvērtīgus produktus," norāda A. Trumars. 

Taču, kādēļ ir vērts pārstrādāt šos atkritumus?


Kā atkritumu šķirošana izmestajām lietām piešķir "otro dzīvi"?
Statistika rāda, ka katrs Latvijas iedzīvotājs gada laikā vidēji saražo 433 kg atkritumu. Nešķirotie atkritumi nonāk atkritumu poligonos, kur pavada vairākus simtus gadu, veicinot piesārņojumu, kas ietekmē vidi, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselību.

Šķirošana var būtiski samazināt šo negatīvo ietekmi, turklāt daudzus no šķirojamajiem materiāliem iespējams pārstrādāt vairākas reizes:
• plastmasa savu ciklu var turpināt līdz 30 reizēm;
• papīrs atkārtoti būs derīgs 7 reizes;
• stikls turpinās pārtapt jaunos produktos bezgalīgi ilgi.

Ko iespējams izgatavot no pārstrādātajiem atkritumiem?
Kad atkritumu konteineri ir iztukšoti, to saturs tiek aizvests uz pārstrādes rūpnīcām, kur no iegūtajiem materiāliem gatavo jaunas preces, piemēram:
• stikla burkas un pudeles (viena pārstrādāta stikla pudele ietaupa apmēram tik pat daudz enerģijas, cik nepieciešams pusstundu ilgai televīzijas skatīšanai);
• lietussargus;
• paklājus;
• viedtālruņu vāciņus;
• tualetes papīru;
• izturīgas mugursomas;
• rotaļlietas bērniem;
• jaunus atkritumus maisus vai konteinerus;
• rūpniecības un būvniecības preces, piemēram, caurules, plēves, siltumizolācijas materiālus, flīzes utt.

Pārstrāde ne tikai samazina vides piesārņojumu, bet arī taupa resursus, ko izmantot jaunu lietu ražošanā! Taču šķirošanai piemēroto atkritumu konteineru izmēri, forma, krāsa u.c. īpašības mēdz atšķirties, tāpat kā to lietojums. Vai zini, kuros konteineros mest noteiktus materiālus?


Kādam mērķim paredzēti dažādi atkritumu konteineri?
Lai šķirotu pareizi, jānoskaidro, kāda šķirošanas sistēma tiek īstenota Tavā apkaimē. Latvijā katra pašvaldība ir atbildīga par to, kā tās teritorijā noris atkritumu šķirošana, taču lielākoties pastāv divi veidi:
1. šķirošana divās kategorijās – šajā gadījumā iedzīvotājiem ir pieejami konteineri stikla iepakojumam (burkām un pudelēm) un vieglajam iepakojumam (plastmasai, papīram, kartonam, skārdenēm u.c.);
2. šķirošana trijās kategorijās – atsevišķi atkritumu konteineri paredzēti stikla iepakojumam, papīra un kartona iepakojumam, kā arī plastmasai un skārdenēm.

Eco Baltia vide direktors Jānis Aizbalts zina teikt: "Stikls ir viens no izplatītākajiem un veselībai draudzīgākajiem iepakojuma materiāliem, taču stikla taras ražošana ir dārga un prasa lielus energoresursus. Bez tam nereti stikls nonāk kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina tā atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei." 

Viņš saka, ka uzņēmums gādā, lai atkritumu šķirošanas infrastruktūra būtu maksimāli ērtāka un pieejamāka iedzīvotājiem. Tāpēc, vērtējot jaunu šķirošanas konteineru atrašanās vietas, tiek analizēts, lai tie būtu cilvēku ikdienas maršrutā. Eco Baltia vide visā Latvijā šogad bez maksas jau uzlikusi gandrīz 600 jaunus konteinerus stikla šķirošanai dažādās Latvijas pašvaldībās.

Tiesa, apzinīgi šķirojot atkritumus, var nākties izbrīnīties, ka visu rūpīgi atdalīto materiālu aizved vienā mašīnā! Ko tas nozīmē?

Lai taupītu resursus, dažkārt vienā atkritumu mašīnā kopā iekrauj, piemēram, plastmasas un papīra atkritumus. Taču tos joprojām ir iespējams izmantot pārstrādē, jo, nonākuši rūpnīcās, šie atkritumi tiek sašķiroti pa kategorijām. Šī iemesla dēļ šķirošanai paredzētajos atkritumu konteineros nedrīkst mest tur nepiederošus atkritumus!


Tomēr atkritumu konteineros bieži vien novērojamas arī citas cilvēku nezināšanas izraisītas kļūdas, piemēram:
• nesaplacināts iepakojums – saplacinot pudeli vai kārbu, Tu atvēlēsi vairāk vietas citiem šķirotajiem atkritumiem;
• atkritumi iepakoti necaurredzamā maisiņā – lai atvieglotu šķirotāju darbu, labāk izmanto caurspīdīgus, neaizsietus maisus;
• kopā ar metāla un plastmasas atkritumiem tiek izmesta pārtikas ietinamā folija – tā nav pārstrādājama, tādēļ nebūs derīga šķirošanai;
• Izmet netīru, taukainu iepakojumu ar pārtikas atliekām – netīrs un neiztukšots iepakojums var sabojāt citus materiālus, kā arī rada nepatīkamas smakas.

Kā šķirot dažādus materiālus?
Vai arī Tu kādreiz esi juties apjucis, domājot, kurus atkritumus drīkst šķirot un likt kopā vienā šķirošanas tvertnē? Lai kliedētu šīs bažas, Eco Baltia VIDE eksperti, aicina tuvāk iepazīties ar šiem šķirojamo atkritumu veidiem.

Stikls
Stiklam paredzētajās tvertnēs drīkst mest tikai tīras stikla pudeles un burkas (to etiķetes var nenoņemt). Taču šajos konteineros aizliegts ievietot, piemēram:
• traukus;
• keramikas izstrādājumus;
• spoguļus;
• spuldzes;
• logu stiklus utt.


Papīrs un kartons
Papīra un kartona atkritumu konteineri paredzēti, lai tajos mestu:
• dažādu veidu kartona un papīra iepakojumu;
• papīru un tā izstrādājumus, piemēram, reklāmas bukletus vai avīzes u.c.;
• tīru dzērienu iepakojumu, kas veidots no kartona.

Atceries, ka šie atkritumu konteineri nav domāti netīram, taukainam, slapjam kartonam, kā arī netīriem vienreizlietojamiem traukiem!

Plastmasa un skārdenes
Šajā tvertnē drīkst mest dažādu plastmasas un metāla  iepakojumu ar nosacījumu, ka tie ir tīri un nesatur ēdiena, kosmētikas un citu vielu paliekas (arī šeit nederēs netīri vienreizlietojamie trauki un galda piederumi).

Ja Tavā pagalmā, tuvējā apkaimē vai, piemēram, apmeklētajā masu pasākumā, kur nodrošināta atkritumu konteineru noma, ir pieejami plastmasai domāti atkritumu konteineri, met tajos:
• plastmasas pudeles;
• iepirkumu maisiņus;
• plēves;
• cietās plastmasas pudeles (piemēram, sadzīves ķīmijas, šampūnu vai kosmētikas līdzekļu pudeles);
• kārbas, kanniņas, trauciņus (piemēram, tīrus jogurta, vai krējuma) u.c. plastmasas iepakojumu;
• skārdenes;
• no metāla ražotas kārbiņas un to vākus.

Visu šeit minēto kopā ar papīra un kartona atkritumiem drīkst ievietot arī vieglā iepakojuma atkritumu konteineros ar attiecīgo norādi. Taču arī šie konteineri nebūs piemēroti netīram vai slapjam iepakojumam, kā arī vienreizlietojamiem traukiem, rotaļlietām un citiem sadzīves priekšmetiem!


Dažādu veidu sadzīves atkritumi
Arī citu kategoriju atkritumus, kuriem nav paredzēti speciāli piemājas atkritumu konteineri, ir iespējams šķirot, nogādājot tos:
• speciālajos pieņemšanas laukumos – tur varēsi nodot spuldzes, baterijas, elektrotehniku, būvgružus, lielgabarīta atkritumus (piemēram, vecu dīvānu), bīstamos sadzīves atkritumus (šķīdinātājus), smēreļļas, riepas utt. Eco Baltia vide iesaka šos atkritumus nogādāt, piemēram, Getliņu ielā 5, Rumbulā (Stopiņu novadā) vai, Kadagā, "Kadagas attīrīšanas ietaises" teritorijā (Ādažu novadā);
• aptiekās – ja sakrājušies veci vai nederīgi medikamenti;
• lielveikalos vai saimniecības preču veikalos – īpaši izveidotos punktos vari nodot baterijas, mazo elektrotehniku, kā arī spuldzes.

Visa pamats – atbildīga šķiroto atkritumu apsaimniekošana
Lai gan atkritumu šķirošanas process sākas Tavās mājās, tikpat nozīmīga loma atkritumu dzīves cikla īstenošanā ir arī atkritumu apsaimniekotājam. Izvēloties atbildīgu pakalpojumu sniedzēju, varēsi būt drošs, ka Tevis šķirotie atkritumi nonāks tur, kur tiem pienākas būt, nekaitējot videi. Piemēram, Eco Baltia vide piedāvājumā ietilpst gan šķiroto, gan nešķiroto atkritumu apsaimniekošana privātām un juridiskām personām, kā arī atkritumu konteineru noma dažādiem pasākumiem. Turklāt, atkritumu konteineru izmēri atšķiras, lai pielāgotos tieši Tavām vajadzībām!

Vai esi gatavs dzīvot zaļāk un izmantot šķirošanas iespējas, ko sniedz atkritumu konteineri? Vairāk informācijas par atkritumu apsaimniekošanas iespējām Tavā apkārtnē meklē Eco Baltia vide interneta vietnē!