Izvēlēties tulkošanas biroju vai tulkot pašam? 3 gadījumi un 3 padomi

Šobrīd uzņēmumi arvien vairāk domā, kā rīkoties atbildīgi ar esošajām finansēm un kā līdzsvarot ienākumus un izdevumus. Ja regulāri jātulko dažādi materiāli un dokumenti – gan publicējami, gan iekšējai lietošanai paredzēti –, kā izsvērt, kurus tulkot pašiem, kurus labāk uzticēt tulkošanas birojam? To un padomus, kā kvalitatīvāk veikt tulkošanu pašam, uzziniet rakstā!

1. gadījums. Iekšējās lietošanas tekstu tulkošana
Apskatīsim konkrētu gadījumu. Ir jātulko iekšējās kārtības noteikumi uz angļu valodu, lai tos saprastu visi starptautiska uzņēmuma darbinieki. Jūsu birojā ir personāla speciālists, kurš pārzina angļu valodu labā līmenī. Dot tulkošanas birojam vai uzticēt personāla speciālistam? Šajā gadījumā, ja ir paredzēts neliels budžets, varat dot tulkot tulkošanas birojam, taču pajautāt pakalpojumu bez korektūras, kas samazinās izmaksas. Kā arī dot tulkot tulkošanas birojam būs prātīgi, ja iekšējās kārtības noteikumi ir uz vairākām lappusēm, jo apjomīga tulkojuma veikšana cilvēkam, kas to nedara ikdienā, aizņems ļoti daudz laika.

Ja budžets nav paredzēts vai tulkojamais materiāls ir īsāks par vienu lappusi, uzticiet darbu personāla speciālistam, taču iedodiet pārlasīt arī kādam citam valodas pratējam. 

2. gadījums. Publicējamu materiālu tulkošana
Apskatīsim vēl kādu gadījumu. Uzņēmumam ir filiāles visās Baltijas valstīs, mārketinga materiāli tiek radīti Latvijā, tātad latviešu valodā, bet izplatīti arī Lietuvā un Igaunijā.

Variants A – vispirms pārtulkot materiālus pašiem angliski un tad iedot tos iztulkot darbiniekiem Igaunijas un Lietuvas filiālēs. Kāpēc angliski? Jo visdrīzāk darbinieki Igaunijā un Lietuvā nepārzina latviešu valodu, lai tulkotu uzreiz no tās.

Variants B – dot tulkošanas birojam.

Variants C – tulkot pašiem (kā A variantā) vai atrast kādu cilvēku, kas pārzina gan latviešu, gan lietuviešu vai igauņu valodu, un dot viņam tulkot, taču pēc tam materiālus nosūtīt tulkošanas birojam uz korektūru, kur dzimtās valodas runātājs ar mārketinga zināšanām, pārlabos tekstu, lai tas būtu bez kļūdām un labskanīgs attiecīgajā valodā.

Šajā gadījumā atkarībā no budžeta, varat izvēlēties starp B un C variantiem. Kāpēc? Tā kā mārketinga materiāli ir paredzēti plašai publikai, tie rada arī jūsu uzņēmuma publisko tēlu. Ir vērts ieguldīt šādu materiālu tulkojumos, lai nenāktos piedzīvot nepatīkamas kļūdas un pārpratumus. Kā arī ir ļoti svarīgi, lai pie auditorijas nonāktu tieši tā ziņa, ko ir paredzējis mārketinga speciālists.

Šo ieteikumu var attiecināt arī uz citiem publicējamiem materiāliem, piemēram, mājaslapas tekstiem.

3. gadījums. Dokumentu tulkošana
Nākamais gadījums, ko apskatīsim, – ir nepieciešama dokumentu tulkošana. Tas var būt iesniegums, līgums, rīkojums, paziņojums, finanšu pārskats un tamlīdzīgi. Piemēram, paziņojums sadarbības partneriem par to, ka ārkārtējās situācijas laikā netiek piegādātas izejvielas un nevarat veikt pasūtījumu laikā. 

Kas jāņem vērā dokumentu tulkojumos – tiek izmantoti specifiski, juridiski termini, kā arī dokumentam var būt juridisks spēks. Lai nodrošinātu tulkojuma juridisku spēku, noteikti būs nepieciešami profesionāla tulkošanas biroja pakalpojumi. Tulkošanas uzņēmumi piedāvā biroja apliecinājumu, kurā parakstās, ka tulkojums atbilst oriģinālam un ir pareizs. 

Arī tad, ja apliecinājums nav nepieciešams, dokumentu tulkošanu vislabāk uzticēt profesionālam tulkotājam, kuram ir pieredze ar šādas nozares tulkojumiem. Tādējādi samazināsiet liekas izmaksas, kas var rasties pārpratumu gadījumā, ko var izraisīt neprecizitātes tulkojumā.


3 padomi, kā iegūt kvalitatīvu tulkojumu, ja tulkošanu izvēlaties veikt pats
Pirmais padoms – darbiniekam, kurš veic tulkojumu valoda jāpārzina ļoti labā līmenī. Lai noskaidrotu savu angļu valodas zināšanu līmeni, internetā var izpildīt dažādus testus, piemēram, Tulkot.lv mājaslapā.

Otrais padoms – tulkoto tekstu vēlams pārlasīt otram cilvēkam, kurš, līdzīgi kā korektors, "izķers" neuzmanības kļūdas un palabos vietas, kas nav izdevušās, skan nepierasti vai dīvaini vai nav saprotamas.

Trešais padoms – lai samazinātu izmaksas, varat tulkot paši, taču profesionāļiem uzticēt teksta korektūru.

Lai saņemtu kvalitatīvus tulkojumus, atrodiet tulkošanas biroju, kuram uzticaties, kurš piedāvā caurspīdīgus pakalpojumus un labprāt atbild uz jautājumiem. Tā būsiet droši, ka nepārmaksājat, jo zināt, ko pērkat. Ja tulkojat tekstus pats, esiet sistemātisks, precīzs un ņemiet vērā rakstā minētos padomus. Lai izdodas!