CSP: lauku saimniecības kļūst lielākas; to skaits samazinājies par 1,9%

Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto

Pēdējo trīs gadu laikā ekonomiski aktīvo lauku saimniecību vidējais lielums bija 37,8 hektāri, kas ir par 9,6% vairāk nekā 2010.gadā, kad vidējais lielums bija 34,5 hektāri, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti.

Savukārt lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā lauku saimniecībā palielinājusies par 7% - no 21,5 hektāriem 2010.gadā līdz 23 hektāriem 2013.gadā. Lielākās lauku saimniecības bija Zemgalē, kur vidēji viena saimniecība apsaimniekoja 29,9 hektārus zemes.

Kopumā 2013.gadā Latvijā bija 81 800 ekonomiski aktīvo lauku saimniecību, un kopš 2010.gada to skaits ir samazinājies par 1600 jeb 1,9%.

2013.gadā lauku saimniecību īpašumā bija 1 201 200 hektāru jeb 64% no visas izmantotās lauksaimniecības zemju kopplatības, kas ir par 24 100 hektāriem jeb 2% vairāk nekā 2010.gadā. Nomāto platību īpatsvars bija 34,3%, kas ir par 14,2% vairāk nekā 2010.gadā.

Pērn Latvijā bija 2 074 600 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuras 1 877 800 hektāri tika apstrādāti. Izmantotās platības ir pieaugušas par 81 500 hektāriem jeb 4,5%, salīdzinot ar 2010.gadu.

No izmantotās lauksaimniecības zemes platības 1 207 500 hektāru jeb 64,3% aizņēma aramzeme, 650 800 hektāru jeb 34,7% - pļavas un ganības, 13 000 hektāru jeb 0,7% - piemājas dārzi, bet 6500 hektāru jeb 0,3% - ilggadīgie stādījumi.

Lielākās izmantotās lauksaimniecības zemju platības bija Vidzemes reģionā, savukārt lielākās aramzemes platības bija Zemgales reģionā un lielākās pļavu un ganību platības - Latgales reģionā.

2013.gadā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekoja 14,8 hektārus aramzemes, kas bija par 1,4 hektāriem vairāk nekā 2010.gadā. Lielākās aramzemes platības vidēji vienā lauku saimniecībā bija Zemgales un Kurzemes reģionā - attiecīgi 23,6 hektāri un 21,1 hektārs.

Savukārt pērn Latvijā 35 600 saimniecību, kuru aramzemes platība ir mazāka par pieciem hektāriem, apsaimniekoja 4,2% no kopējās aramzemes platības. Savukārt 3900 saimniecību ar aramzemes platību virs 50 hektāriem apsaimniekoja 74% no kopējās aramzemes platības.

Galīgie 2013.gada lauku saimniecību apsekojuma dati tiks publicēti šā gada 17.decembrī.
Viss par: Biznesam