Bonus–malus klase: ceļš uz lētāku OCTA polisi

Visi autovadītāji, kas pārvietojas ar savu auto, ir dzirdējuši un izmanto OCTA apdrošināšanas polisi. Viņi noteikti arī zina, ka OCTA cenas noteikšanā lielu lomu spēlē ne tikai dati par pašu auto, bet arī vārdu salikums bonus–malus. Kas ir bonus–malus, un kā tas var palīdzēt tev samazināt OCTA izmaksas, lasi rakstā! 

Kas ir bonus–malus?
Bonus–malus (daudzviet tiek izmantots arī saīsinājums BM) ir transportlīdzekļa īpašnieka risku vērtēšanas klasifikācija jeb parāda to, cik drošs autovadītājs uz ceļa tu esi.

Pats termins Bonus–malus ir cēlies no latīņu valodas un nozīmē labi-slikti jeb bonus ir labi, bet malus – slikti. Tas tiek izmantots gadījumos, lai aprakstītu sistēmu, pēc kuras kādam piešķir kaut ko "labu", piemēram, samazinātu piemaksu OCTA cenai, vai "sliktu" – piemēram, paaugstinātu piemaksu OCTA cenai.

Bonus–malus klases
Bonus–malus iedala 17 klasēs. Katra klase atspoguļo, cik liels risks potenciāli tev ir uz ceļa izraisīt negadījumu – jo mazāka klase, jo augstākā riska grupā tu esi un otrādi.

Bonus klases sauc arī par pazemināta riska klasēm, bet malus klases – par paaugstināta riska klasēm.
Ir 12 bonus klases un 5 malus klases, un tās var attēlot kā skalu:
• 1.–5. ir malus klases. Jo mazāka klase tiek piešķirta, jo lielāka būs piemaksa;
• 6.–17. ir bonus klases. Jo lielāka klase, jo mazāka piemaksa jeb autovadītājam ar 17. bonus klasi būs vismazākā piemaksa OCTA polisei.

Autovadītājiem, kas OCTA polisi iegādājas pirmo reizi, piešķir 6. bonus–malus klasi jeb viszemāko bonus klasi.

Bonus–malus klases aprēķins
Svarīgi atcerēties, ka bonus–malus klase ir tikai daļa no faktoriem, kas nosaka OCTA polises cenu. Citi faktori ir, piemēram, automašīnas smagums, reģistrācijas vieta, cik ilgam laikam tiek iegādāta OCTA polise un citi.

Bonus–malus klasi piešķir uz vienu gadu, un to pārrēķina 15. septembrī. Aprēķiniem tiek pievienots pēdējais gads satiksmē (Bonus–malus gadus skaita no 1. septembra līsz 31. augustam), un aprēķinu veic, izmantojot datus par apdrošināšanas vēsturi no pēdējiem 11 gadiem.

Aprēķinot Bonus–malus klasi, vērā tiek ņemts:
• vai OCTA polise ir iegādāta vismaz 275 dienām gadā;
• vai ir izraisīti ceļu satiksmes negadījumi.

Lai arī bonus–malus klase attiecas uz autovadītāju, nevis transporta līdzekli, ja ceļu satiksmes negadījumā būs iesaistīts tavs auto, bet pie stūres bijis draugs vai kaimiņš, tas ietekmēs tavu, autoīpašnieka, bonus–malus klasi, bet drauga vai kaimiņa bonus–malus klase paliks neskarta.

Kā palielināt bonus–malus klasi un samazināt OCTA izmaksas?
Formula bonus–malus klases palielināšanai ir visnotaļ vienkārša:
• iegādājies OCTA polisi vismaz 275 dienām gadā;
• neesi iesaistīts ceļu satiksmes negadījumos;
• uzturi 1. un 2. punktā minēto rīcību nākamos 11 gadus un vairāk.
Sekojot šai formulai, ar katru gadu bonus–malus klase lēnām augs, bet OCTA izmaksas samazināsies.


Kas vēl jāzina?
Savu apdrošināšanas vēsturi un bonus–malus klasi var noskaidrot Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (LTAB) mājaslapā.
Tava bonus–malus klase var ietekmēt arī KASKO cenu. Ja tev ir augsta bonus–malus klase (no 1. līdz 5.), apdrošināšanas uzņēmums var secināt, ka esi jau bijis iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā un līdz ar to palielināt KASKO cenu.

Bonus–malus sistēma ir radīta kā motivācija saglabāt drošu braukšanas stilu visu savu autovadītāja mūžu. Noteikti izpēti, kāda ir tava bonus–malus klase, un kā tas ir ietekmējis tavas OCTA polises cenu. Tad attiecīgi varēsi secināt, vai tava esošā uzvedība uz ceļa ved uz augstāku bonus–malus klasi vai tomēr kaut kas savā rīcībā uz ceļa ir jāmaina. Lai izdodas daudz skaistu un patīkamu izbraucienu!