Ādažu pašvaldībā aicina topošos uzņēmējus piedalīties jaunā konkursā

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Ādažu novada dome pirmo reizi izsludina Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursu, kas norisināsies līdz 16.jūnijam, pilsētas informācijas portāls Saulkrasti24.lv uziināja Ādažu novad pašvaldībā. 

Konkurss notiek pirmo gadu un tā mērķis ir veicināt jaunu komersantu darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu.

Par konkursa pretendentu var kļūt fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, kas atbilst nolikuma prasībām un ir iesniegusi Konkursa pieteikumu. Pretendents varēs saņemt līdzfinansējumu, ja pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs godalgotu vietu.

Konkursa 1.vietas ieguvējam paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 2000 eiro apmērā, 2.un 3.vietas ieguvējiem – 1000 eiro apmērā. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar domi par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa. Konkursa nolikums ir publicēts mājaslapas sadaļā Pašvaldība/Konkursi .

Ar Konkursa nolikumu klātienē var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā vai Attīstības un investīciju daļā (239.kabinetā), Gaujas ielā 33A, Ādažos, kontaktpersona Inita Henilane, tālr. 67996900, e-pasts:inita.henilane@adazi.lv . 

Iesniegt pieteikumus konkursam var līdz 2016. gada 16.jūnijam.

Pieteikums jāiesniedz: vienā eksemplārā, drukātā formātā, pievienojot elektronisko versiju CD vai USB datu nesējā, sākot no nolikuma publicēšanas brīža - personīgi Klientu apkalpošanas centrā vai, nosūtot to pa pastu Ādažu novada domei – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.