Ādažu novadā deklarēti bērni ar īpašām vajadzībām varēs saņemt 50% atlaidi vēl četriem terapiju veidiem

Rīga, 19.dec., LETA. Ādažu novadā deklarētie bērni ar īpašām vajadzībām varēs saņemt 50% atlaidi vēl četriem terapiju veidiem, bet no 1.janvāra cilvēki ar fiziska rakstura traucējumiem varēs saņemt aprūpi mājās.

Ādažu novada domes pārstāve Monika Griezne aģentūru LETA informēja, ka kopš 14.decembra Ādažu novadā deklarētie bērni ar īpašām vajadzībām var saņemt 50% atlaidi hidroterapijai, ergoterapijai, fizioterapijai un kanisterapijai.

Līdz šim Ādažu novadā deklarētie bērni ar īpašām vajadzībām varēja saņemt 50% atlaidi logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijai un smilšu terapijai, tagad sociālo pakalpojumu klāsts papildināts ar vēl četrām terapijām. Šo pakalpojumu var saņemt arī bērni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, ja tas netiek nodrošināts pašvaldības izglītības iestādē vai specializētā mācību iestādē.

Tāpat no 1.janvāra Ādažu novadā būs iespēja saņemt jaunu sociālo pakalpojumu - aprūpi mājās. Pakalpojumu varēs saņemt personas, kuras sava vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Tāpat aprūpi mājās varēs saņemt bērns invalīds vai pieauguša persona ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi. Šis pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Ādažu Sociālā dienesta veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.