Ādažos Lielās talkas laikā savāc 12,45 tonnas atkritumu

Foto: Astrīda Spilva
Foto: Astrīda Spilva

Sestdien, 25.aprīlī, visā Latvijā norisinājās Lielā Talka, kuras mērķis – līdz 2018.gadam padarīt Latviju par tīrāko valsti pasaules kartē. Ādažu novadā talcinieki savākuši 12,45 tonnas atkritumu.

Kā pilsētas informācijas portālu Saulkrasti24.lv informēja Ādažu novada pašvaldības pārstāve Iveta Grīviņa, Ādažu novadā tika pieteiktas un reģistrētas 32 talkas vietas, bet zināms, ka Lielās talkas dienā sakopt apkārtni gāja arī tādi, kas nebija reģistrējuši talkas vietas mājas lapā "www.talkas.lv" un iepriekš sazinājušies ar Ādažu novada talkas koordinatoru.

Vairākas talcinieku grupas jau piektdienā uzsāka sakopšanas darbus – Ādažu vidusskola, sakopjot ceļu uz Kadagu, PII "Patnis", sakopjot un labiekārtojot bērnu rotaļu laukumu teritoriju, PII "Pasaku valstība", sakopjot parku ap bērnu dārzu un ierīkojot jaunus stādījumus un zālienu, arī pašvaldības darbinieki sakopa teritoriju gar Gauju aiz Ādažu Kultūras centra ēkas. Kopumā talcinieki savākuši 12,45 tonnas atkritumu.

Dažviet no meža un krūmiem tika nesti laukā dažādi lielgabarīta atkritumi, kurus uzreiz neaizveda uz atkritumu savākšanas vietu. Šīs vietas tiek apzinātas, un Ādažu novada domes saimniecības un infrastruktūras daļas darbinieki savāks šos atkritumus.

Ja kāda talcinieku komanda ir čakli pastrādājusi, bet nav informējusi koordinatoru, kur tiks novietoti maisi vai, iespējams, talkas gaitā vieta ir mainījusies – lūgums sazināties ar saimniecības un infrastruktūras daļu (Ivars Grīnbergs 20379220) un informēt par vietām, kur savāktie atkritumi pēc talkas nav aizvesti.